Projekt Väderöarna är en idéellt arbetande miljövårdsförening.
Huvuduppgiften är att dokumentera och bearbeta olika mijödata om
tillstånd och förändringar i klippbottnars fauna i Skagerrak.
Det sker bland annat genom stereofotografering av fasta provytor
som gjorts i över 40 år. Vi producerar även foto och filmmaterial
för att sprida kunskap om havet och dess tillstånd.

 

Filmer:
Testfilm som visar vad vi gör över och under vattnet:

 

Västerhavets Marina Liv:

 

Bildspel om vår verksamhet:

 

Intervju med lots om förlisning och storm 1911:

 

Film på förlisning i modern tid:

 

Diverse broschyrer mm för användning efter ök med Projektet:

Tidigare tidningsartiklar: Artiklar   PDF 61 Mb

Nuvarande Broschyr: Välkommen till Väderöarna    PDF 1.3 Mb

Gammal Broschyr: Projekt Väderöarna    PDF 512 kB

Gammal liten Broschyr: Välkommen till Väderöarna    PDF 460 kB

Väderöarna på land: Landartikel    PDF 268 kB

Analys av stereofoto från 1998: Popanalys    PDF 120 kB

Artikel om lotsbravad: Novemberstormen 1911    PDF 128kB


Maila oss:
kontakt (at) projekt-vaderoarna.se